Søk

Vi inviterer til webinar 27.04.23 fra kl. 14.00-16.00.

Program

1400-1410:
1410-1440:
1440-1510:
1510-1540:
1540-1600:

Innledning
Ledelse av veiledning av nyutdannede lærere: presentasjon ved Hilde M. Jacobsen og dialog med Eli Ottesen
Bruk av verktøy i veiledning med lærerstudenter: presentasjon ved Tove S. Hunskaar og dialog med Eli Ottesen
Veiledningssamtaler med nyutdannede lærere: presentasjon ved Merete Føinum og dialog med Eli Ottesen
Spørsmål fra tilhørere og dialog

Lenke til webinaret: Webinar 27.4.23