Søk

Åpent webinar om veiledningsfaglige grunnproblematikker, affektiv veiledning og språk som aksjon ble avholdt 09.03.22.

Program:

14.00: Velkommen til webinaret, Geir Luthen, HiØ

14.05: En utvidet oppmerksomhet mot veiledningsfaglige grunnproblematikker. Bente Ulla og Ann Sofi Larsen, HiØ

14.40: Gruppediskusjon (breakout-rooms)

14.50: Plenumsdiskusjon og spørsmål

15.00-15.10 Pause

15.10: Affektiv veiledning og språk som aksjon, Anne Beate Reinertsen, HiØ

15.40: Gruppediskusjon (breakout-rooms)

15.50: Plenumsdiskusjon og spørsmål

16.00: Avslutning

Presentasjoner fra samlingen:

Arrangører:

Nettverkets arbeidsutvalg:

Eva Bjerkholt (Universitetet i Sørøst-Norge)

Nina Vasseljen (NTNU)

Anne Kristin Dahl (Universitetet i Oslo – ILS)

Geir Luthen (Høgskolen I Østfold)

Runar Vathne (Universitetet i Stavanger)

Gerd Sylvi Steinnes (Høgskulen i Volda)

Ketil Langørgen (Høgskulen på Vestlandet)

Inger Merethe Hansen (Norges arktiske universitet – UiT)

Tonje Harbek Brokke (Universitetet i Sørøst-Norge)