Søk

Årets fyrste åpne nettverkswebinar blei arrangert onsdag 12. januar frå kl 14:00 – 16:00.

Presentasjon:

Spenninger og glød – forskning på veilederstudenters tekster – Liv Torunn Eik Anna R. Moxnes Heidi Østland Vala

Lenke til webinaret: Lenke

Program:

14.00: Velkommen til webinar

14.05: «Kollegarettleiing og endring av den kollektive kunnskapen i barnehagen» ved Hege Fimreite

14.35: Gruppediskusjon

14.45: Plenumsdiskusjon og spørsmål

15.00: Pause

15.10: «Spenninger og glød – forskning på veilederstudenters tekster» ved Liv Torunn Eik, Anna Moxnes og Heidi Østland Vala

15.35: Gruppediskusjon

15.45: Plenumsdiskusjon og spørsmål

16.00: Takk for no!

Arrangørar

Nettverkets arbeidsutval:

Eva Bjerkholt (Universitetet i Sørøst-Norge)

Nina Vasseljen (NTNU)

Anne Kristin Dahl (Universitetet i Oslo – ILS)

Geir Luthen (Høgskolen i Østfold)

Runar Vathne (Universitetet i Stavanger)

Gerd Sylvi Steinnes (Høgskulen i Volda)

Ketil Langørgen (Høgskulen på Vestlandet)

Inger Merethe Hansen (Norges arktiske universitet – UiT)

Tonje Harbek Brokke (Universitetet i Sørøst-Norge)