Søk

Neste møte for Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere vil være i Utdanningsdirektoratets lokaler i Schweigaardsgate, Oslo, den 29. mai 2017. (OBS: Merk at datoen har blitt endret fra den 22. mai grunnet «kollisjon» med et par andre større arrangement.)

Tentativt program:

Tid

Tema

10:00-10:30

Ankomst

10:30

Velkommen

Nytt fra KD, Udir og Pedagogstudentene

11:00

Om Stortingsmelding 21: Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

11:20

Om arbeidsgruppa for rammer for veiledningsordning

Diskusjoner i nettverket

12:00

Lunsj

12:45

«Videreutdanning i veiledning for lærere: rasjonalitet og kontinuum»

v/Sissel Østrem og Brit Hanssen, UiS

13:45

Pause

14:00

Om søknad for 17/18 og rapportering

14:30

Nettverkets time

15:30

Oppsummering, avslutning og vel hjem innen kl 16

Påmelding skjer per e-post til Tonje.

Det er også sendt ut innkalling i Outlook.

Velkommen!

Presentasjoner fra møtet:

Stortingsmelding 21 – v/Tove M Thommesen, Utdanningsdirektoratet

«Videreutdanning i veiledning for lærere: rasjonalitet og kontinuum» v/Sissel Østrem og Brit Hanssen, Universitetet i Stavanger

Referat fra møtet