Søk

Presentasjoner og referat fra nettverksmøtet

Vi ønsker velkommen til nettverksmøte i Alta tirsdag 8. og onsdag 9. november, her er et foreløpig program (med forbehold om endringer): 

Tirsdag 8. november

Oppstart kl. 09.00 

09.30 

10.15 

10.30 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00

16.00 

16.20 

17.00 

18.30  

Velkommen fra Alta 

KD, Udir og Ped.studentenes time 

Pause 

NOU 2022:13 Med videre betydning – et helhetlig system for kompetanseutvikling i barnehage og skole.  

Lunsj 

Arbeidsgruppene jobber sammen: tema NOU 

Campus Alta: Omvisning på campus og introduksjon til simulerings-lab 

Campus Alta: Forskningsprosjekt 

Pause m/kaffe og kake 

Forsknings/FOU-prosjekt: Bardufoss videregående 

Avslutning 

Omvisning og felles middag på Alta museum Alta Museum 

Onsdag 9. november

09.00

 

 

12.00

12.45

Nettverkets videre arbeid 

  • Oppfølging av NOU 
  • Nettverkets kunnskapsgrunnlag 
  • 20-års jubileum 28. – 29.09.2023 
  • Nettverkets antologi (red: Anne Kristin Dahl, Nina Vasseljen, Eva Bjerkholt – + AU) 

Lunsj

Avreise flyplass