Søk

Tema: Profesjonskvalifisering – med fokus på veiledningsordninger for nyutdannede lærere, suksesskriterier og om utvikling av nasjonale rammer

Mandag 23. oktober – Høgskolen på Vestlandet campus Stord

Tid

Tema

Ansvar

Fra kl 10:00

Registrering, kaffe og rundstykker

 

10:30

Åpning:

–          Velkomst

–          Omvisning i Skulehagen og historie om Stord

Sigurd Samvold, dekan ved Campus Stord

Johanne Tvedten, Sunnhordaland museum

11:15

Innledning: Profesjonskvalifisering i utdanning og videre profesjonsutvikling som nyutdannede lærere

Eva Bjerkholt

11:30

Nytt fra KD/UDir: Informasjon om arbeid med nasjonale rammer for veiledning av   nyutdannede lærere og om nettverkets bidrag i arbeidet

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet

13:15

Lunsj

 

 14.15

Innledning: Det utfordrende samspillet om ordningen – forutsetninger for  å lykkes  

Brit Hanssen

14:25

Suksesskriterier for å lykkes

Korte innledninger (5-10.min) fra ulike perspektiver:

ü  Nettverk for veiledning av nyutdannede

ü  KS, barnehage og skoleeierperspektivet

ü  Barnehage-/skolelederperspektivet

ü  Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet

ü  Utdanningsetaten i Oslo

 

Nettverk for nyutdannede:

A. K. Dahl, Knut Rune Olsen

KS/Skoleeier/BH-eier: Ingunn Øvre (Gjøvik Kommune)

Pedagogstudentene: Hedda Eia Vestad og Martine Løkholm

Utdannningsforbundet: Sissel Havre

Utdanningsetaten i Oslo: Line Andreassen

15:00

Kaffepause

 

15:30

Med utgangspunkt i innledningene – diskusjon i grupper og plenumsdebatt             

Eva Bjerkholt

16:45

Avslutning 1. dag

Eva Bjerkholt

17:00

Felles buss til Stord Hotell

 

19:30

Middag på hotellet

 

 

Tirsdag 24. oktober – Stord Hotell

Tid

Tema

Ansvar

09:00

Regionen presenterer seg

Kirsti og Janne

10:00

Pause, praktiske avklaringer og utsjekk av rom

 

10:15

«De har ikke hatt noe sånn klar mentorordning… ». Nyutdannede masterlærere

og oppfølging i yrkesstarten.

I følgeforskningsprosjektet RELEMAST – relevant masterutdanning for

grunnskolelærere følges ca 40 nyutdannede lærere med master fra UiT Norges

arktiske universitet gjennom de fem første årene i yrket. Innlegget presenterer

hvilken oppfølging lærerne har vært forespeilet og hva de har fått, samt mulige

forklaringer. Resultatene knyttes opp mot en diskusjon om nasjonale rammer for

veiledning av nyutdannede lærere.

Rachel Jakhelln, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet

12:15

Lunsj

 

13:15

Nettverkets time

–          Veien videre om ordningen…

–          Symposium NERA? (send hvis du har et abstrakt eller ideer til presentasjon maks. 150 ord), opprette gruppe for utvikling av symposium møtes 14.20

–          Neste nettverksmøte: når og hvor?

–          Oppfølging av nettverkets rolle framover, tanker om nettverkets mandat, ledelse og videreutvikling

–          Nettsidene, oppfølging og evaluering

–          Kort muntlig rapportering fra arbeidsgruppene

–          Nordisk nettverk etablert – Oppfølging og veiledning av nyutdannede lærere (U/H-sektoren i nettverk med lærerorganisasjonene)

–          Evaluering av seminaret

Eva m.fl

14:20

Felles avslutning

 

14:20 – 15:00

Mulighet for møter for de som ikke skal reise før med felles transport kl. 15.00, arbeidsgruppene, møte i gruppa for symposium på Nera.

 

Presentasjoner fra samlingen:

Eva Bjerkholt, HSN: Profesjonskvalifisering i utdanning og videre profesjonsutvikling som nyutdannede lærere

Edit Skeide Skårn, KD: Nasjonale rammer for veiledning for nyutdannede lærere

Kjersti Okkelmo, Udir: Kompetanse for fremtidens barnehage: Revidert strategi for kompetanse og rekruttering

Brit Hanssen, UiS: Det utfordrende samspillet om ordningen – forutsetninger for å lykkes  

Rachel Jakhelln, UiT: «De har ikke hatt noe sånn klar mentorordning… ». Nyutdannede masterlærere og oppfølging i yrkesstarten.

Anne Kristin Dahl, UiO ILS: Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere: Suksesskriterier

Ingun Øwre, Gjøvik kommune: Veiledning for nyutdannede lærere i Gjøvikregionen: Forutsetninger for å lykkes

Line Andreassen, Utdanningsetaten i Oslo: Oppfølging og veiledning av nyutdannede i Osloskolen