Søk

Nettverkswebinar: «Veiledning i et interaffektivt perspektiv»

Velkommen til nytt webinar i regi av Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere! Tirsdag 5. desember fra 14.00 til 16.00 Universitetet i Sørøst-Norge er vertskap for dette webinaret, og temaet er «Veiledning i et interaffektivt perspektiv» v/professor Trine Ørbeck. Vi ønsker alle velkommen til et par spennende timer sammen, og del gjerne invitasjonen med kollegaer, studenter, […]

Jubileumssamling: Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere

Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere: 20-års jubileum! I år er det 20 år siden Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring ble etablert. Det fortjener både oppmerksomhet og feiring! Vi inviterer derfor nettverkskontaktene til et spennende jubileumsseminar i Bergen 28. – 29. september 2023 med festmiddag torsdag kveld. Påmeldingslenke er sendt […]

Hvorfor og hvordan drive veiledning i profesjonsfellesskap?

I denne episoden av podcasten Skolelys har vi besøk av dosent Geir Luthen ved HiØ, som er ekspert på veiledningsfeltet. Han gir oss innsikt i både hva, hvorfor og hvordan drive veiledning – fra det mer overordnede til det helt konkrete. Hør podcasten her.

Nå er den her: Med videre betydning

NOU 2022: 13 Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 2021 Avgitt til Kunnskapsdepartementet 28. september 2022 Les mer

Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere i grunnskolen 2022 – 2023

Kvalifisert veiledning er viktig både for å gi nye lærere økt bevissthet om egen kompetanse og en trygghet til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen. I statsbudsjettet for 2022 er det bevilget ca. 62 millioner kroner til veiledning for skoleåret 2022/2023. Hvem kan søke: kommuner og frittstående grunnskoler Søknadsfrist: 16. september 2022 Søknadsskjema: elektronisk skjema kommer i slutten av […]

Nettverksmøte for nettverkskontakter: Høgskulen i Volda 16. – 17.11.21

Nettverkskontaktene møtes til nettverksmøte på Høgskulen i Volda: Tirsdag 16.11 – onsdag 17.11 2021.  Endelig er tiden inne til å møtes igjen! Vi har laget et spennende program for vår todagerssamling på Høgskulen i Volda, og gleder oss til å se dere alle igjen! Nettverkets Arbeidsutvalg møtes i Volda den 15.11 kl 16:30 – 18 […]

Informasjon om veiledning til avgangsstudenter 2021

Snart nyutdannet lærer eller barnehagelærer? Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lærere handler om profesjonsutvikling, og skal bidra til å skape sammenheng mellom utdanning og yrke. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å ivareta deg som nyutdannet, og […]

Veiledning av nyutdannede lærere – hva har skjedd, og hva skjer videre?

Pedagogstudentene: Alt du trenger å vite om veiledning av nyutdannede lærere 23. februar 2017 behandlet Stortinget et representantforslag om utforming av nasjonale rammer for veiledningsordning for nyutdannede. Da stod alle partier samlet for å få på plass nasjonale rammer som sikrer at alle nyutdannede lærere skal få veiledning. Stortinget vedtok enstemmig: Stortinget ber regjeringen i […]