Søk

Kvalifisert veiledning er viktig både for å gi nye lærere økt bevissthet om egen kompetanse og en trygghet til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen. I statsbudsjettet for 2022 er det bevilget ca. 62 millioner kroner til veiledning for skoleåret 2022/2023.

Hvem kan søke: kommuner og frittstående grunnskoler
Søknadsfrist: 16. september 2022
Søknadsskjema: elektronisk skjema kommer i slutten av mai 2022

Tilskuddet skal brukes til direkte kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av veiledningen. Utgifter til veiledning ut over det tilskuddet dekker, må finansieres av kommunens/friskolens egen ramme.

Les mer om søknadsprosessen her: Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere (udir.no)