Søk

Møter, konferanser, seminar og webinar

Nettverket arrangerer tre samlinger i året for nettverksmedlemmene. Nettverksmedlemmene kan også invitere med seg gjester og/eller kollegaer som er interessert i nettverkets arbeid. Det legges ut saksliste og påmelding i forkant av hver samling, og i ettertid legges referat og aktuelle presentasjoner ut.