Søk

KONTAKT

NLA Høgskolen i Bergen:

Gunnvi Sæle Jokstad

NLA Høgskolen i Oslo:

Marit Myklebust


Universitetet i Bergen:

Edel Karin Kvam

Høgskulen på Vestlandet:

Campus Stord/Haugesund:

Gunn Tone Iversen

Campus Bergen:

Randi Moe (bhg)

Kontaktperson for Ny i Vestland:

Jessica Vogt (skole) 

Campus Sogndal:

Dorthea Sekkingstad

NY PÅ VESTLANDET (2021 – 2022)

Region Sogn og Fjordane og Hordaland

I region Vestlandet (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) samarbeider Høgskulen på Vestlandet, campus Stord og campus Bergen, campus Sogndal, NLA Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen om veiledning av nyutdannede lærere og førskolelærere gjennom programmet Ny som lærer på Vestlandet.

Ny som lærer på Vestlandet er et statlige finansiert program i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. I tillegg er Fylkesmannen i Hordaland,  Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet, og skole- og barnehageeiere i Hordaland aktive medspillere i programmet lokalt.

 Ny som lærer på Vestlandet er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe.

Styringsgruppens medlemmer:

Sigurd Sandvold, HVL: Leder i styringsgruppen. HVL har styringsansvaret.

Kjersti Lea, UIB 

Svenning Bjørke, NLA Høgskulen

Gunnvi Sæle Jokstad, NLA Høgskolen (arbeidsgruppens repr.)

Mildrid Kronborg Økland, Utdanningsforbundet

Sølvi Olrich Sørebø, KS

Arbeidsgruppens medlemmer:

HVL:

Randi Moe, campus Bergen

Ubesatt, pt. kontaktperson Erik Bulid, campus Stord

Astrid Reidun Berglid Bakken, campus Sogndal

Hege Fimreite, campus Sogndal

NLA-Høgskulen Breistein:

Trude Kyrkjebø

Gunnvi Sæle Jokstad (leder for arbeidsgruppen)

UIB: 

Edel Karin Kvam 

 

Visjon     
Støtte og veilede ledere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole slik at de nyutdannede utvikler seg profesjonelt og bevarer motivasjonen og engasjementet for yrket.