Søk

Overgangen fra utdanning til yrke er en viktig fase i utviklingen av egen profesjonsidentitet og yrkesutøvelse. I denne fasen er det viktig å knytte sammenhenger mellom teorien man har med fra lærerutdanningen og praksisen man opplever ute i arbeidslivet, og å kunne se på seg selv med kritiske øyne: Hva skjer nå, hvorfor skjer det, og hva skal jeg gjøre med det?

Disse spørsmålene er det nyttig å reflektere over sammen med en veileder. Barnehagene og skolene trenger din kompetanse! Du har nytt blikk i faget og de siste oppdateringene. Det er din styrke overfor dine kollegaer.

Du bør få veiledning av en erfaren lærer som har veiledningskompetanse og som hjelper deg til å sette ord på hvilke veiledningsbehov du har som ny lærer. Alle er vi ulike, og veiledning skal bidra til at du får brukt ditt potensial som ny lærer med fersk lærerutdanning og med masse kompetanse. Kollegene dine har mye rutine, kunnskaper og erfaring, men de trenger også dine vurderinger og ditt nye blikk for å videreutvikle og fornye praksis. Veilederen skal være en god samtalepartner som bistår i refleksjonsprosessen gjennom å lytte, stille kritiske spørsmål, og belyse flere perspektiver. Gjennom denne prosessen er målet å bli tryggere på egen yrkesutøvelse og kunnskap, og være den beste læreren man kan for våre barn.

Hva skjer nå, hvorfor skjer det, og hva skal jeg gjøre med det?