Søk

Tilskudd til veiledning av nyutdannede

Veiledning av nyutdannede – tilskudd til universiteter og høgskoler Vi lyser i 2024 ut 11,5 millioner kroner til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke. Målgruppe: Universiteter og høgskoler med lærerutdanning Søknadsfrist: 7. juni 2024 Søk: Søknaden sendes på e-post til post@utdanningsdirektoratet.no sammen med resultat- og regnskapsrapport for […]

Nettverksmøte i Fredrikstad 07.02.24

Vårt neste nettverksmøte holdes onsdag 07. februar, i forkant av Veiledningskonferansen på hotell Strawberry Fredrikstad 08. – 09. februar 2024. Sted: Campus Kråkerøy, som ligger rett over veien for Strawberry Fredrikstad, hotellet der veiledningskonferansen holdes. Rom: N-204. Program for nettverksmøtet (med forbehold om endringer): Tidspunkt Tema Aktører 10:00 Velkommen og introduksjonsrunde Eva Bjerkholt, leder 10:30 Nytt fra KD, […]

Veiledningskonferansen 2024

Hovedtema for konferansen 8-9 februar 2024 er: – Veiledning i bevegelse -strømninger og brytninger i utdanning og profesjon Konferansen arrangeres på Quality Hotel Fredrikstad 8-9 februar 2024. Mer informasjon om konferansen. Konferansen blir arrangert av Høgskolen i Østfold ved forskningsgruppen Veiledning i utdanning og profesjon. Dette er en tverrprofesjonell og avdelingsovergripende forskningsgruppe innen profesjonsveiledning ved […]

Hvorfor og hvordan drive veiledning i profesjonsfellesskap?

I denne episoden av podcasten Skolelys har vi besøk av dosent Geir Luthen ved HiØ, som er ekspert på veiledningsfeltet. Han gir oss innsikt i både hva, hvorfor og hvordan drive veiledning – fra det mer overordnede til det helt konkrete. Hør podcasten her.

Veiledning til selvstendighet eller til avhengighet?

22. november arrangerer OsloMet et fysisk halvdagsseminar 09.00-12.00. Lær hvordan du som veileder kan hjelpe nyutdannede til å kombinere trygghet med dristighet for å bygge en robust og selvstendig pedagogisk praksis. Mer informasjon og påmelding. Seminaret er åpent for veiledere i barnehage, grunnskole og videregående. 

Nå er den her: Med videre betydning

NOU 2022: 13 Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 2021 Avgitt til Kunnskapsdepartementet 28. september 2022 Les mer

Digitalt nettverkskontaktmøte 18. mai 2022

Neste nettverkskontaktmøte holdes digitalt på Zoom den 18.05.22 fra 12.30 – 15:00. Zoomlenke Program 12.30: Velkommen ved nettverkets leder Eva Bjerkholt 12.35: Jon Martin Sjøvold fra Rambøll presenterer Rambølls Evaluering av tilskudd til veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere fra januar 2022. Det blir også anledning til å stille spørsmål 13.20: Pause 13.30: Oppdateres 14.00: Nettverkets […]

Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere i grunnskolen 2022 – 2023

Kvalifisert veiledning er viktig både for å gi nye lærere økt bevissthet om egen kompetanse og en trygghet til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen. I statsbudsjettet for 2022 er det bevilget ca. 62 millioner kroner til veiledning for skoleåret 2022/2023. Hvem kan søke: kommuner og frittstående grunnskoler Søknadsfrist: 16. september 2022 Søknadsskjema: elektronisk skjema kommer i slutten av […]

Midler til universitet og høgskoler 2022

Utdanningsdirektoratet lyser i 2022 ut 9 millioner kroner til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke om midler for å: drive informasjon- og motivasjonsarbeid rettet mot avgangsstudenter, ledere og eiere i barnehage og skole, og spesielt mot […]