Nettverkswebinar 10.11.2021

Tiden er inne for et nytt, spennende webinar i regi av Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere! Denne gangen har vi følgende program (med forbehold om små endringer på tidspunkt innenfor rammen): 09.00: Velkommen 09.10: Kaare Skagen, OsloMet: Litt om tankestrømninger og masteridéer på fagområdet profesjonsveiledning: Presentasjon av ny fagbok «Levende tradisjoner i profesjonsveiledning» 09.45: […]

Veiledningskonferansen 09. – 10. februar 2022

VEILEDNINGSKONFERANSEN 9. og 10. februar 2022:   UiT – Norges arktiske universitet arrangerer den nasjonale veilederkonferansen 2022 i Tromsø. Veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling er konferansens hovedtema. Konferansen retter seg mot studenter, profesjonsutøvere og vitenskapelig ansatte innen lærerprofesjonen og helse –og sosialfag som arbeider med veiledning i utdanning, forskning og/eller i arbeidslivet. Egnet også […]