Søk

Veiledning av nyutdannede – tilskudd til universiteter og høgskoler

Vi lyser i 2024 ut 11,5 millioner kroner til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke.

Målgruppe: Universiteter og høgskoler med lærerutdanning
Søknadsfrist: 7. juni 2024
Søk: Søknaden sendes på e-post til post@utdanningsdirektoratet.no sammen med resultat- og regnskapsrapport for tildelte midler for skoleåret 2023-2024. Merk søknaden med «Midler for tiltak til veiledning for nyutdannede 2024» i emnefeltet.