Webinar i regi av «Ny som lærer i Trøndelag»

Ny som lærer i Trøndelag inviterer til webinar onsdag 23. november fra klokken 14.00 til 16.00. Velkommen v/ Nina Vasseljen, ILU NTNU «Teorien om praksisarkitekturer som forståelsesramme for kritisk analyse av lærerpraksiser» v/Ingrid Elden, NORD Universitet «Teorien om praksisarkitekturer – et verktøy i veiledning for nyutdannede lærere?» v/Nina Vasseljen og Hilde Storrøsæter, NTNU «Veiledning i […]

Nettverksmøte i Alta 8. – 9. november 2022

Presentasjoner og referat fra nettverksmøtet Presentasjon fra Udir NOU 2022: 13 Med videre betydning Referat fra Nettverksmøtet Vi ønsker velkommen til nettverksmøte i Alta tirsdag 8. og onsdag 9. november, her er et foreløpig program (med forbehold om endringer):  Tirsdag 8. november Oppstart kl. 09.00  09.30  10.15  10.30  12.00  13.00  14.00  15.00 16.00  16.20  17.00  […]

Nettverkswebinar: Veiledning for nyutdannede lærere

Presentasjoner fra webinaret Hvilke temaer og spørsmål er nytilsatte universitetslærere opptatt av? Fra nybrottsarbeid til institusjonelt kulturarbeid Å være veileder for nyansatte universitetslærere Dato: 28. september, 2022 Tid: 14.00 – 16.00 Tema: NyTi – Universitetet i Stavangers veiledningsordning for nyansatte i vitenskapelige stillinger. Delta på Zoom Bakgrunn Veiledningsordningen NyTi inngår som en del av UiS […]

Digitalt nettverkskontaktmøte 18. mai 2022

Neste nettverkskontaktmøte holdes digitalt på Zoom den 18.05.22 fra 12.30 – 15:00. Zoomlenke Program 12.30: Velkommen ved nettverkets leder Eva Bjerkholt 12.35: Jon Martin Sjøvold fra Rambøll presenterer Rambølls Evaluering av tilskudd til veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere fra januar 2022. Det blir også anledning til å stille spørsmål 13.20: Pause 13.30: Oppdateres 14.00: Nettverkets […]

Midler til universitet og høgskoler 2022

Utdanningsdirektoratet lyser i 2022 ut 9 millioner kroner til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke om midler for å: drive informasjon- og motivasjonsarbeid rettet mot avgangsstudenter, ledere og eiere i barnehage og skole, og spesielt mot […]

Åpent nettverkswebinar 09.03.22

Åpent webinar om veiledningsfaglige grunnproblematikker, affektiv veiledning og språk som aksjon ble avholdt 09.03.22. Program: 14.00: Velkommen til webinaret, Geir Luthen, HiØ 14.05: En utvidet oppmerksomhet mot veiledningsfaglige grunnproblematikker. Bente Ulla og Ann Sofi Larsen, HiØ 14.40: Gruppediskusjon (breakout-rooms) 14.50: Plenumsdiskusjon og spørsmål 15.00-15.10 Pause 15.10: Affektiv veiledning og språk som aksjon, Anne Beate Reinertsen, HiØ […]

Digitalt nettverksmøte 08.02.22

Det fysiske nettverksmøtet som var planlagt i Tromsø den 08.02.22 blir som tidligere varslet et digitalt møte. Tidsrammen for møtet er 12:00 – 16:00, og det tentative programmet for møtet er som følger: 12:00 – 12.30: Økt 1 Nettverkets AU informerer og presenterer hensikten med og planen for dagens prosesser i arbeidsgruppene. Inger Merethe Hansen […]

Åpent nettverkswebinar 12.01.2022

Årets fyrste åpne nettverkswebinar blei arrangert onsdag 12. januar frå kl 14:00 – 16:00. Presentasjon: Spenninger og glød – forskning på veilederstudenters tekster – Liv Torunn Eik Anna R. Moxnes Heidi Østland Vala Lenke til webinaret: Lenke Program: 14.00: Velkommen til webinar 14.05: «Kollegarettleiing og endring av den kollektive kunnskapen i barnehagen» ved Hege Fimreite […]