Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene

Den 6. juni 2017 kom regjeringen med ny nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanning – «Lærerutdanning 2025». Strategien fastsetter langsiktige mål for det videre arbeidet med lærerutdanningene, og presenterer tiltak på noen områder hvor regjeringen fremdeles ser utviklingsmuligheter og utfordringer. Bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger er et av fire […]

Er du nyutdannet og på vei ut i din første jobb denne høsten?

Overgangen fra utdanning til yrke kan være utfordrende, og det kan derfor være godt å ha en mer erfaren kollega å støtte seg til underveis. Det er viktig at du spør lederen din om barnehagen eller skolen har veiledningsordning, dersom du ikke allerede har fått informasjon om dette. Avgangsstudentene ved landets høgskoler og universiteter har […]

Veiledning av nyutdannede lærere – hva har skjedd, og hva skjer videre?

Pedagogstudentene: Alt du trenger å vite om veiledning av nyutdannede lærere 23. februar 2017 behandlet Stortinget et representantforslag om utforming av nasjonale rammer for veiledningsordning for nyutdannede. Da stod alle partier samlet for å få på plass nasjonale rammer som sikrer at alle nyutdannede lærere skal få veiledning. Stortinget vedtok enstemmig: Stortinget ber regjeringen i […]