EVALUERING AV «Veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere – delrapport 1» fra Rambøll

Rapporten «Evaluering av Veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere» fra Rambøll er nå publisert. Dette er delrapport 1, den avsluttende evalueringen kommer høst 2020. Rapporten viser en positiv utvikling når det gjelder antall nyutdannede, nyansatte som får veiledning, men også utfordringer som må tas tak i. Vi har satt opp et nytt AU-møte på Skype den […]

Nettverksseminar på Høgskulen i Volda 19. – 20.03.2020 AVLYST

Nettverkssamlingen er avlyst pga Covid-19 virus smittefare. Velkommen til nettverksseminar på Høgskulen i Volda! Programmet for seminaret: I forbindelse med seminaret er det tre temaer vi ber dere tenke gjennom og forberede dere på til diskusjoner og fremlegg: Vi kommer til å ha en egen bolk på nye regioner og samarbeid innad i disse, så det […]

Nettverksseminar på Høgskolen i Østfold

Vi avholder nettverksseminar på Høgskolen i Østfold avd. Remmen 31.10 – 01.11.19. Program for seminaret (med forbehold om endringer): Torsdag 31.10 Rom nr. E1-074       09:30 – 10:00 Kaffe, te, rundstykker 10:00 – 10:30 Velkommen ved dekan Kjersti Berggrav Jacobsen og Geir Luthen, nettverksmedlem HiØ 10:30 – 12:15 Utdanningsdirektoratet informerer om: –          Kort […]

Slik skal Ole hindre at nyutdannede Even slutter i læreryrket

«Veiledningsordningene er uten tvil noe av det viktigste som har skjedd den norske skolen på mange år.» Førsteamanuensis Eva Bjerkholt, USN Gjennom regelmessig veiledning ca. hver annen uke, halvårlige møter med rektor og ledelse samt deltakelse på samlinger og møter og samlinger i regi av USN med andre nyutdannede, veiledere og representanter fra kommunens oppvekstetat […]

Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?

I forbindelse med de nasjonale rammene som er utarbeidet for arbeidet med veiledning av nyutdannede, har Utdanningsdirektoratet nå gitt ut en skriftlig veileder på hvordan veiledning av nyutdannede kan gjennomføres i kommunene. Det finnes ikke en generell fasit på hvordan programmene bør settes opp, men gjennom flere gode eksempler fra flere kommuner i Norge kan […]

Nettverksmøte i Oslo mandag 13. mai 2019

Tid: Mandag 13.05.19 kl. 10:00 – 16:00 Sted: Universitetet i Oslo: Universitetsbiblioteket i 1. etg. i Georg Sverdrups hus Denne gangen holder vi nettverksmøtet på Universitetet i Oslo, nærmere bestemt i Georg Sverdrups hus (Univ.bibl.), aud 2 i 1. etasje. Det er et flatt auditorium med plass til 76 personer, så her får vi boltre […]

Nettverksmøte på Hamar – 05.02.19

I forkant av Veiledningskonferansen 2019 som holdes på Høgskolen i Innlandet campus Hamar 06. – 07. februar, møtes nettverket til nettverksmøte dagen før konferansen. Hovedfokuset på dette nettverksseminaret vil være implementering av avtalen om prinsipper og forpliktelser.   Program – nettverksmøte 05.02.19 (med forbehold om endringer) Rom: Høgskolen på Innlandet, campus Hamar, Biohus 105   Klokkeslett Aktivitet Ved… […]

Avtale om nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede

KD har i samarbeid med partene utarbeidet nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere. rammene omfatter alle nytilsatte, nyutdannede lærere, og skal gi rom for lokal tilpasning. De nasjonale rammene består av følgende tre elementer: 1. Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole 2. En skriftlig faglig veileder […]

Framtidens nordiske utviklingsarbeid – svar på dagens og morgendagens utfordringer

Nordisk Ministerråd v/forsknings- og kunnskapsministerne (MR-U) har satt som mål i sitt samarbeidsprogram at Norden også i fremtiden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. I sammenheng med dette er det gjennomført et strategisk arbeid innenfor utdanningsområdet som sikter til et fornyet og forsterket nordisk utdanningssamarbeid, som skal bidra til å gi konkrete […]

Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene

Den 6. juni 2017 kom regjeringen med ny nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanning – «Lærerutdanning 2025». Strategien fastsetter langsiktige mål for det videre arbeidet med lærerutdanningene, og presenterer tiltak på noen områder hvor regjeringen fremdeles ser utviklingsmuligheter og utfordringer. Bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger er et av fire […]