Nettverksmøte for nettverkskontakter: Høgskulen i Volda 16. – 17.11.21

Nettverkskontaktene møtes til nettverksmøte på Høgskulen i Volda: Tirsdag 16.11 – onsdag 17.11 2021.  Endelig er tiden inne til å møtes igjen! Vi har laget et spennende program for vår todagerssamling på Høgskulen i Volda, og gleder oss til å se dere alle igjen! Nettverkets Arbeidsutvalg møtes i Volda den 15.11 kl 16:30 – 18 […]

Veiledningskonferansen 09. – 10. februar 2022

VEILEDNINGSKONFERANSEN 9. og 10. februar 2022:   UiT – Norges arktiske universitet arrangerer den nasjonale veilederkonferansen 2022 i Tromsø. Veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling er konferansens hovedtema. Konferansen retter seg mot studenter, profesjonsutøvere og vitenskapelig ansatte innen lærerprofesjonen og helse –og sosialfag som arbeider med veiledning i utdanning, forskning og/eller i arbeidslivet. Egnet også […]

Informasjon om veiledning til avgangsstudenter 2021

Snart nyutdannet lærer eller barnehagelærer? Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lærere handler om profesjonsutvikling, og skal bidra til å skape sammenheng mellom utdanning og yrke. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å ivareta deg som nyutdannet, og […]

DIGITALT NETTVERKSSEMINAR 17. – 18.11.2020

Velkommen til digitalt nettverksseminar på Zoom 17. – 18.11.2020! Påmelding (kun åpent for nettverkets medlemmer) Påmeldingsfrist: 15.11.2020 Nettverksseminaret som skulle vært avholdt på Universitetet i Agder 17. – 18.11.20 er flyttet over på Zoom. PROGRAM FOR SAMLINGEN (per 31.10.2020) TIRSDAG 17.11.2020 Tid Tirsdag 17.11.2020  10 – 12 (økt 1) Velkommen KD/Udir/PS Kl. 11-12: Elaine Munthe, UiS […]

Digitalt nettverksmøte 28.09.2020

Velkommen til nettverksmøte på Zoom! Hei alle sammen! Som beskrevet i nettverkets handlingsplan, så inviterer vi til en halvdagssamling på Zoom hvor temaet er deling av «best praksis-eksempler» fra oppstartsmøter for veiledningsordninger i kommunene og planer for samarbeid med eiernivå lokalt og regionalt. Det vil også komme litt informasjon om Arbeidsutvalgets oppfølging av veilederutdanningene og […]

Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere 2020/21

Utdanningsdirektoratets utlysningstekst Utdanningsdirektoratet åpner for søknader fra kommmuner og friskoler om tilskudd til veiledningsordninger for nyutdannede nyansatte lærere i grunnskolen. Det er skoleeier sitt ansvar for å ha lokale veiledningsordninger for nyutdannede nyansatte lærere. I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget ca. 62 millioner til slike veiledningsordninger. Tilskuddene skal bidra til at nyutdannede nytilsatte lærere […]

Informasjon om veiledning for nyutdannede lærere til avgangsstudenter 2020

Nyutdannede lærere i barnehage og skole bør få veiledning Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lærere handler om profesjonsutvikling, og skal bidra til å skape sammenheng mellom utdanning og yrke.   Gode arbeidsgivere tilbyr veiledning Det er arbeidsgiver som […]

VEILEDNINGSKONFERANSEN 2021: Utsatt, ny dato kommer

Veiledningskonferansen 2021 – hjemmeside UTSATT – NY DATO KOMMER! Veiledningsmiljøene ved lærerutdanning, helsefag og sosialfag, UiT, inviterer til VEILEDNINGSKONFERANSEN 2021 10. og 11. februar 2021. Veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling er hovedtema for konferansen. Bærekraft i betydningen av kvalitet i utdanning og yrke er et aktuelt tema både nasjonalt og internasjonalt. Vi er opptatt av hvordan […]

Utlysning av midler til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere – 20/21

Utdanningsdirektoratets kontaktperson: Anne-Berit Kavli Utdanningsdirektoratet v/Anne-Berit Kavli informerer med dette om at det nå er utlyst midler for skoleåret 2020/2021 til UH for tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere i barnehage og skole på Utdanningsdirektoratets nettsider: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/midler-til-universiteter-og-hogskoler-2020/ Søknadsfrist er 12. juni 2020, og søknad sendes sammen med rapportering for fjorårets tildeling.

Digitalt nettverksmøte 12.05.2020

Rapporten «Evaluering av Veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere» fra Rambøll er nå publisert. Dette er delrapport 1, den avsluttende evalueringen kommer høst 2020. Rapporten viser en positiv utvikling når det gjelder antall nyutdannede, nyansatte som får veiledning, men også utfordringer som må tas tak i. Vi har satt opp et nytt AU-møte på Skype den […]