Søk

Det fysiske nettverksmøtet som var planlagt i Tromsø den
08.02.22 blir som tidligere varslet et digitalt møte.

 

Tidsrammen for møtet er 12:00 – 16:00, og det tentative
programmet for møtet er som følger:

12:00 – 12.30: Økt 1

Nettverkets AU informerer og presenterer hensikten med og
planen for dagens prosesser i arbeidsgruppene.

Inger Merethe Hansen (UiT) gir informasjon om
Veilederkonferansen.

Pedagogstudentene informerer om eventuelle aktuelle saker.

12:45 – 13:30 Utdanningsdirektoratet: Aktuelle saker.
Mer detaljert informasjon ettersendes når det foreligger.

13:30 – 13:45: Pause

13:45 – 14:45: Økt 2

Gå i arbeidsgrupper, diskutere rammer, ønsker, behov,
nettside, forslag til tema for webinar fremover

14:45 – 15:00: Pause

15:00 – 16:00: Økt 3

Første halvtimen i arbeidsgruppa, møtes siste halvtimen til
oppsummering fra gruppene.

16:00    Avslutning

 

Endringer i program (tidspunkt, innhold) kan forekomme!