Search

Veiledning av nyutdannede lærere – hva har skjedd, og hva skjer videre?

23. februar 2017 behandlet Stortinget et representantforslag om utforming av nasjonale rammer for veiledningsordning for nyutdannede. Da stod alle partier samlet for å få på plass nasjonale rammer som sikrer at alle nyutdannede lærere skal få veiledning. Stortinget vedtok enstemmig: Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede […]

Er du nyutdannet og på vei ut i din første jobb denne høsten?

Overgangen fra utdanning til yrke kan være utfordrende, og det kan derfor være godt å ha en mer erfaren kollega å støtte seg til underveis. Det er viktig at du spør lederen din om barnehagen eller skolen har veiledningsordning, dersom du ikke allerede har fått informasjon om dette. Avgangsstudentene ved landets høgskoler og universiteter har […]

Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene

Den 6. juni 2017 kom regjeringen med ny nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanning – “Lærerutdanning 2025”. Strategien fastsetter langsiktige mål for det videre arbeidet med lærerutdanningene, og presenterer tiltak på noen områder hvor regjeringen fremdeles ser utviklingsmuligheter og utfordringer. Bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger er et av fire […]

Framtidens nordiske utviklingsarbeid – svar på dagens og morgendagens utfordringer

Nordisk Ministerråd v/forsknings- og kunnskapsministerne (MR-U) har satt som mål i sitt samarbeidsprogram at Norden også i fremtiden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. I sammenheng med dette er det gjennomført et strategisk arbeid innenfor utdanningsområdet som sikter til et fornyet og forsterket nordisk utdanningssamarbeid, som skal bidra til å gi konkrete […]

Avtale om nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede

KD har i samarbeid med partene utarbeidet nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere. rammene omfatter alle nytilsatte, nyutdannede lærere, og skal gi rom for lokal tilpasning. De nasjonale rammene består av følgende tre elementer: 1. Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole 2. En skriftlig faglig veileder […]

Nettverksmøte på Hamar – 05.02.19

I forkant av Veiledningskonferansen 2019 som holdes på Høgskolen i Innlandet campus Hamar 06. – 07. februar, møtes nettverket til nettverksmøte dagen før konferansen. Hovedfokuset på dette nettverksseminaret vil være implementering av avtalen om prinsipper og forpliktelser.   Program – nettverksmøte 05.02.19 (med forbehold om endringer) Rom: Høgskolen på Innlandet, campus Hamar, Biohus 105   Klokkeslett Aktivitet Ved… […]

Nettverksmøte i Oslo mandag 13. mai 2019

Tid: Mandag 13.05.19 kl. 10:00 – 16:00 Sted: Universitetet i Oslo: Universitetsbiblioteket i 1. etg. i Georg Sverdrups hus Denne gangen holder vi nettverksmøtet på Universitetet i Oslo, nærmere bestemt i Georg Sverdrups hus (Univ.bibl.), aud 2 i 1. etasje. Det er et flatt auditorium med plass til 76 personer, så her får vi boltre […]

Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?

I forbindelse med de nasjonale rammene som er utarbeidet for arbeidet med veiledning av nyutdannede, har Utdanningsdirektoratet nå gitt ut en skriftlig veileder på hvordan veiledning av nyutdannede kan gjennomføres i kommunene. Det finnes ikke en generell fasit på hvordan programmene bør settes opp, men gjennom flere gode eksempler fra flere kommuner i Norge kan […]

Slik skal Ole hindre at nyutdannede Even slutter i læreryrket

“Veiledningsordningene er uten tvil noe av det viktigste som har skjedd den norske skolen på mange år.” Førsteamanuensis Eva Bjerkholt, USN Gjennom regelmessig veiledning ca. hver annen uke, halvårlige møter med rektor og ledelse samt deltakelse på samlinger og møter og samlinger i regi av USN med andre nyutdannede, veiledere og representanter fra kommunens oppvekstetat […]

Nettverksseminar på Høgskolen i Østfold

Vi avholder nettverksseminar på Høgskolen i Østfold avd. Remmen 31.10 – 01.11.19. Program for seminaret (med forbehold om endringer): Torsdag 31.10 Rom nr. E1-074   09:30 – 10:00 Kaffe, te, rundstykker 10:00 – 10:30 Velkommen ved dekan Kjersti Berggrav Jacobsen og Geir Luthen, nettverksmedlem HiØ 10:30 – 12:15 Utdanningsdirektoratet informerer om: –          Kort om tildeling […]